FB
Print

Nejcennějším exponátem jenž vám nabízíme, je samotná budova čkyňské synagogy. Střízlivá stavba s bílou fasádou stojí v centru bývalé židovské zástavby a je obklopená zahradou s nádhernou starou lípou.

Uvnitř synagogy, v hlavním sále revitalizovaného objektu, je hned několik možností jejího prožitku. Východní stěně vévodí iluzorní 3D svatostánek Aron ha-kodeš, nádherně zrestaurovaný z fragmentů dochovaných pod vrstvami pozdějších přemaleb. Ve čtyřech vitrínách, vlastně skříních, na vás čeká expozice Zaniklé synagogy Jižních Čech. Tato stálá expozice muzejního charakteru přibližuje smutný osud čtyř dnes již nenávratně zaniklých jihočeských synagog. Synagogy v Českých Budějovicích, Táboře, Strakonicích a Vimperku potkal stejně smutný osud – byly zbourány. Snad tak trochu osudu navzdory jsme se ve Společnosti pro obnovu synagogy rozhodli na základě několika mála zbylých fotografií zrekonstruovat již neexistující synagogy do prostorových modelů v měřítku 1:50 a nechat je odlít z šedé litiny, aby už nikdy nezmizely. Přijďte se k nám podívat, jak se nám to podařilo. Modely, jakkoliv krásné a zajímavé, jsou však jen kulisou k příběhu, jenž vám v synagoze předkládáme. Je to příběh židovského osídlení u nás ve Čkyni, v našem okolí a rámcově v celých Jižních Čechách. Stěna v hlavním sálu synagogy se jmény čtrnácti čkyňských obětí holocaustu je zároveň smutným mementem.

 

Hlavní sál synagogy je možné snadno přestavět na koncertní sál s kapacitou cca 100 posluchačů. Zavítáte-li k nám na některý z koncertů, budete překvapeni krásnou akustikou. Obzvláštním zážitkem je účast na židovské modlitbě, nicméně tato vzhledem k neexistující židovské náboženské obci ve Čkyni ani v celých Jižních Čechách nebude asi příliš častá.

 

Jste-li milovníky malířského, sochařského nebo fotografického umění, neměli byste si nechat ujít některou z výstav, jež pořádáme v prostorách galerie. Vznikla přeměnou bývalé tzv. „ženské galerie“, což byl prostor, v našem případě vlastně balkón, jenž umožňoval ženám účast na bohoslužbě, kdy se mužská část populace plně soustředila na rozhovor s Hospodinem.

 

Modlitebna v prvním patře synagogy zůstává prostorem pro modlitbu a je duchovní podstatou naší synagogy. I ona má svůj příběh dochované původní schrány na Tóru, jež ukrývá to nejcennější v naší synagoze – Tóru samotnou.  Opona, hebr. parochet, zakrývající schránu, je darem potomků dávných židovských obyvatel, žijících dnes ve Spojených státech amerických. Malá galerie v prostoru vstupu do modlitebny nabídne malý pohled do historie Čkyně, nejenom té spojené s židovským osídlením.

 

Chcete-li dozvědět více o současné Čkyni a jejím blízkém okolí, jste na správné adrese. V přízemí naší synagogy provozujeme informační centrum, kde vás průvodkyně seznámí s nabídkou místních i blízkých zajímavostí, nabídnou tištěné letáky nebo ve vedlejším malém kinosálu promítnou některý z filmů.

 

Pro zájemce o podrobnější studium, je připravena naše knihovna se studovnou. Vedle základního knižního fondu s židovskou tématikou pracujeme na postupném doplnění nabídky odborné literatury regionálních témat a rovněž nabídky odborných textů v datové podobě.

 

Přijďte, jste vítáni, ať již ke shlédnutí expozic, filmu nebo na některý z koncertů.

Synagoga je místem k setkávání a potřebuje vás.