FB
Print

Okres Freyung/Grafenau se rozkládá celou svojí výměrou v Přírodním parku Bavorský les, od Dunaje až do vysokých horských poloh podél bavorsko-české hranice. Nejdůležitějšími úkoly přírodních parků jsou ochrana cenných prvků přírodních a kulturních krajin s mnoha ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy; vzdělávání; podpora zotavení a řízení návštěvnosti; informace obyvatelům, stejně jako podpora regionálního rozvoje. Správa Přírodního parku Bavorský les sídlí v Domě přírodního parku ve Zwieslu, informační střediska se nacházejí v Bavorské Železné Rudě, Viechtachu, Aussernzellu, Bogenu, Zámku Fürsteneck a Zámku Wolfstein.

Národní park Bavorský les byl založen v roce 1969 a pokrývá 14% okresu Freyung/Grafenau. Nejdůležitějším cílem národního parku je: „Přírodu nechat přírodě“. Díky tomu zde povstává fascinující lesní divočina k povznesení lidské mysli, ke vzdělávání a informacím pro návštěvníky a ke zkoumání přirozených procesů a obnovy. Kromě toho národní park podporuje regionální rozvoj.

Národní park provozuje tři informační střediska, Dům Hanse Eisenmanna, Dům divočiny a Muzeum dějin lesa v St. Oswaldu, stejně jako informační místa v Mauthu, Spiegelau, Frauenau, Dům přírodního parku ve Zwieslu, hraničním nádraží v Bavorské Rudě a Zámku Wolfstein.

 

Několik důvodů proč navštívit Freyung a okolí

 

Zámek Wolfstein - symbol města Freyung

Zámek Wolfstein byl zbudován kolem r. 1200 pasovským biskupem Wolfgerem von Erla jako obranné zařízení, sídlo správy a biskupský lovecký zámek a představuje nejdůležitější stavební památku zemského okresu Freyung-Grafenau. Nachází se zde Galerie Wolfstein s reprezentativní sbírkou umění regionu a Muzeum lovu a rybářství, jež je nyní v rámci partnerského projektu se Čkyní nově koncipováno a co nevidět bude znovuotevřeno pod názvem Muzeum lovu, krajiny a řeky.

 

Rokle divokého potoka Buchberger Leite