FB
Print

Starší než rok

Nový leták

Synagoga a Wolfstein mají společný leták

Synagoga a partnerský Zámek Wolfstein mají za sebou prvních několik měsíců provozu a spolupráce s našimi přáteli z bavorského Freyungu zdárně pokračuje. Před Vánocemi se nám podařilo získat finanční prostředky potřebné k vydání společného propagačního materiálu obou partnerů a na konci ledna jsme přivezli třicet tisíc kopií nové společné propagace.

 

Smyslem společného letáku je povzbudit potenciálního hosta k návštěvě synagogy a zároveň k návštěvě Zámku ve Freyung a naopak. Pro dvě titulní strany společného letáku se v obou případech podařilo zajistit výraznou upoutávající grafiku. Zatímco autorem německé je profesionální grafik Rudi Ranzinger, autorem té naší je Dušan Strobl, dnes již bývalý žák naší základní školy ve Čkyni. Sami posuďte, jak se grafika i celý leták zdařil. Za poskytnutí grafiky děkujeme.