FB
Print

Starší než rok

Otisky krajiny

OTISKY KRAJINY - vernisáž výstavy výsledků malířského sympozia Alšovy jihočeské galerie 2018. V sobotu 11.5. v 15 hod. v synagoze

Výstava ve čkyňské synagoze představí výsledky malířského sympozia, proběhnuvšího na podzim loňského roku v okolí obce Frantoly na Prachaticku. Jeho předpokladem byla tvorba reflektující krajinu, přímou i nepřímou formou. S ohledem na dané téma byl navázán kontakt s autory, jež se skrze svůj osobitý umělecký projev dotýkají krajinomalby. Část oslovených výtvarníků je studenty či absolventy ateliéru malby Martina Mainera na pražské AVU.

Sympozium si kladlo za cíl prohloubení umělecké spolupráce, načerpání inspirace v krajině Pošumaví a obohacení sbírek Alšovy jihočeské galerie.