FB
Print

před 361 dny

Trio HZH

Koncert TRIA HZH (klarinety, saxofony, flétny) v neděli o pouti 21.7. v 19 hod. v synagoze.