FB
Print

Vycházíme z prostého předpokladu, že neuděláme-li si kulturu na venkově sami, budeme v lepším případě odkázáni na ty, co za námi přijdou s nabídkou.

Spektrum aktivit, jež bychom postupně rádi naplňovali, je velmi široké. Hlavní poslání synagogy – být živým místem setkávání – chceme naplňovat osvětovou činností, podáváním informací, nabídkou hlubšího studia nám blízkých témat, pořádáním koncertů, výstav, přednášek a besed, setkáními nad filmem, doprovody k zajímavým místům okolí Čkyně a mnoha jinými aktivitami, jež nás možná v budoucnu teprve napadnou.

Naše společnost je otevřená talentům všeho druhu. Čím více nás bude a čím budeme rozmanitější, tím pestřejší budou i naše aktivity a nabídka veřejnosti.

Napište nám nebo přijďte rovnou do synagogy, rádi se s Vámi setkáme.