FB
Print

K ilustraci našeho snažení o obnovu synagogy je nejprve je nutné zabrousit krátce do minulosti.

Synagoga je rozměrnou jednotraktovou stavbou postavenou v r. 1828 v prostém klasicistním slohu, v níž byla situována hlavní a zimní modlitebna a několik dalších místností souvisejících s provozem synagogy. Budova byla v minulosti po architektonicko-umělecké stránce znehodnocena přestavbou a adaptací na obytný dům a řemeslnou dílnu, což postihlo zejména hlavní modlitebnu. Na druhé straně se díky tomuto využití vůbec dochovala a nestihl ji osud mnoha jiných synagog, které byly pro zchátralost demolovány.

Až do srpna 1989 byla synagoga v majetku pana Španingera, který ji zdědil po svých předcích. 17.8.1989 byla prodána do vlastnictví Jednoty, spotřební družstvo Vimperk. Následně byla 15.1.1991 vykoupena z prostředků tehdejšího krajského památkového útvaru do vlastnictví obce Čkyně a za finanční podpory Židovské obce Praha vypracován projekt záchrany a uvedení synagogy do původního stavu. Podle stavebně-uměleckého průzkumu, který byl proveden r. 1990 Dr. ing. Janem Mukem, byla rekonstrukce dobře proveditelná. Vlastní plán rekonstrukce čkyňské synagogy, jež ji po duchovní a architektonicko-umělecké stránce plně rehabilituje, vypracoval Ing. Arch. František Petrlík z Českých Budějovic.

Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyně, jež byla hlavním tahounem zajišťování obnovných prací, zahájila roku 1992 ve spolupráci s Obcí Čkyně rekonstrukci. Po finanční dotaci Okresního úřadu Prachatice následovaly dotace Střešního fondu a dále se na rekonstrukci podíleli sponzoři, donátoři i drobní dárci. Postupně byla odstraněny rušivé prvky účelové přestavby, osazena nová okna, zhruba upraveno okolí a malá stavba, dokončena nová střecha. Hlavní podíl na pracích v tomto období měla firma Tekton Volyně.

Důležitým mezníkem v dlouhodobém úsilí o revitalizaci objektu synagogy bylo získání finanční podpory z Fondů Evropské Unie - Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, 2007-13.  Projekt obnovy synagogy byl Obcí Čkyně realizován od března 2011 jako projekt č. 212 pod názvem Krajina spojuje „Zámek Wolfstein – Synagoga ve Čkyni“. Přeshraničními partnery v projektu (věříme, že nejen po dobu jeho trvání) se nám stali přátelé z Okresního úřadu Freyung-Grafenau v sousedícím bavorském Freyungu.

Těžiště první fáze revitalizace spočívalo ve stavebních pracích. Stavbu provedla na základě výběrového řízení místní firma Stavoj Čkyně s.r.o. ve velmi dobré kvalitě. Stavební práce byly ukončeny v listopadu 2012.

Souběžně se stavebními pracemi byl z mimoprojektových prostředků (dar potomků židovských obyvatel z USA) na základě stratigrafického průzkumu zrestaurován svatostánek s iluzivní malbou, klíčový prvek hlavní modlitebny.

Protože neexistovaly žádné fotografické ani jiné podklady, z nichž by bylo možné usuzovat na vzhled interiéru synagogy, zorganizovali jsme ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou jednokolovou architektonicko-výtvarnou soutěž na vybavení interiéru synagogy. Z jedenácti došlých nabídek nezávislá soutěžní porota vybrala tři nejlepší a jednoznačně se shodla na vítězi soutěže – H3T architekti, Praha. Byla uspořádána veřejná výstava soutěžních prací, v rámci níž byli místní obyvatelé osloveni k vlastnímu hodnocení. Výsledky takto získaného veřejného mínění k naší radosti potvrdily rozhodnutí soutěžní poroty.

Na základě projektu interiéru zpracovaného vítězem soutěže H3T jsme vypsali tři výběrová řízení na dodávky „nábytkového“ vybavení, audiovizuální a informační techniky a osvětlení. Dodávky byly zrealizovány do konce srpna 2013 ve vysoké kvalitě.

5. října 2013 proběhla celodenní slavnost znovuzasvěcení synagogy, k níž se nám podařilo  připravit základní expozici s židovskou tématikou v hlavním sálu synagogy. Posledních cca 8 měsíců projektu jsme strávili přípravou všech zbývajících expozic, vydáním informačních materiálů, natočením filmu o synagoze a veškerými snad nikdy nekončícími dokončovacími pracemi.

30. března 2014 se nám podařilo projet oficiálně slavnostně zakončit a zahájit zkušební provoz pro veřejnost. Stálý provoz jsme započali od 1. června 2014.

Provoz zařízení sebou přináší celou řadu nových nápadů a podnětů, z nichž se rodí nové malé i větší projekty k naplnění poslání synagogy – být tak jako v minulosti živým místem shromáždění („bejt kneset“).