Za Josefem Váchalem do synagogy
08.07.2014

                      


Za Váchalem do čkyňské synagogy

 

Čkyně, 7.7. 2014 – Výstava, jež rozhodně stojí za shlédnutí. Prázdninová výstava textů a grafik Josefa Váchala s přesahem do konce září je k vidění v synagoze ve Čkyni.

 

Když v roce 1927 podnikl Váchal jednu ze svých cest po Šumavě, napadl ho námět na novou knihu a tak se pustil do práce, která neměla do té doby obdoby - psal text, vytvářel barevné dřevoryty a pro svou knihu vytvořil i nové, vlastní písmo.
Zrodila se Váchalova autorská kniha "Šumava umírající a romantická".

 

Svou práci knize začal Váchal 19. července 1928 a dokončil ji 3. května 1931. Celkem vzniklo pouhých 11 výtisků této knihy a z toho asi tři zůstaly nesvázané.

Výtvarný esejista Jiří Olič o něm napsal: „Síla Váchalovy vize Šumavy není v alegorických kompozicích, ale v obrazech přírody, v personifikaci proplétání, rašení, tlení, bujení, klíčení a zániku. Výtvarnost je na prvním místě. Ale na začátku let třicátých pouhé umění Váchalovi
nestačilo. Být umělcem už bylo málo. Váchal chce být hlasem volajícím na poušti. Tvoří výtvarné vize, v nichž dominuje zánik a zmar. Šumava mu je velkou metaforou, proroctvím ekologických katastrof ...“. Jistě neměl na mysli pouze krásnou knihu.

Kurátor výstavy malíř, grafik a ilustrátor Jan Chaloupek sestavil výstavu do 28 stran textů a desítku grafik.
Pozvánkou budiž již názvy jednotlivých listů:


AUTOR KNIHY této vaří si snídani…
Předmluvu k tomuto dílu…..
...ty jinovatky neodcházejí více…
KLATOVY a CESTOU Z HOR
ŠUMAVA umírající a romantická
Leč zatím nerušenými zůstavají…
ŠUMAVA! Valuta ustavičně klesající!
Bahno měkkých, těkavých půd…

 

Václav Chaloupek v úvodním slovu při vernisáži výstavy řekl: „Přečtěte jeden, dva listy, přemýšlejte a přijďte znovu“.


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další informace 

 

Vladimír Silovský,                                         Jan Chaloupek,

Tel.. 605 351 714                                           Tel. 606 733 742

vladimír.silovsky@rras.cz                              jan@chaloupek.cz