Dopisy:
29.05.2013


Dopisy:
27.08.2012

STUDIO H3T ARCHITEKTI

 DNE 13.9. PROBĚHLA SCHŮZKA NAD NÁVRHY ARCHITEKTŮ, NÁSLEDUJE OCEŇOVÁNÍ NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ A DALŠÍ SCHŮZKA V ÚTERÝ 25.9. , KDE SE ZÚČASTNĚNÍ DOHODNOU NA DALŠÍM POSTUPU. BĚHEM MĚSÍCE ŘÍJNA BUDOU DOKONČENY REKONSTRUKCE A ZAČNE SE S INTERIÉRY.


 Dopisy:
14.12.2008


Protože v roce 2005 byla naše Společnost pro obnovu synagogy změněna na společnost obecně prospěšnou, zveřejňujeme výroční zprávy dle zákona. Předchozí zprávy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Čkyně.

SPOLEČNOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ČKYNI o. p. s.


Statutární orgány obecně prospěšné společnosti se při vypracování Výroční zprávy a Roční účetní uzávěrky řídí ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb. a jeho novely č. 208/2002 Sb.

Správní rada:
§13 odst. 1), písm. b) zákona:
schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.

Dozorčí rada:
§ 16 odst. 1),
písm. a) zákona: přezkoumá roční účetní uzávěrku společnosti.
písm. b) zákona: nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.


Návrh na zpracování dílčích aktivit a hodnocení pro souhrnné dokumenty jednotlivými členy:

1) Výroční zpráva

Výčet aktivit za rok 2005

• Schůze Společnosti:
- zápisy ze schůzí – pořizoval (Jiřička).

• Výčet aktivit:
- vynaloženo úsilí k podání žádosti o Grant z programu SROP
Jihočeského kraje:
Jednání na Krajském úřadě Jihočeského kraje o podmínkách
poskytnutí grantu (starosta obce, Jiřička).
vystoupení na jednání zastupitelstva obce
(Bromová, Janoušek, Jiřička, Knotek, Silovský).
Podání žádostí do jiných grantových programů např. do Nadace
Židovského muzea (Bromová).
Uspořádání akcí pro veřejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
- Příprava publikace Synagoga ve Čkyni – zpracování textů a
pořízení fotodokumentace (Podlešák, Jiřička).
- Aktivity členů společnosti ve prospěch akcí s židovskou
tematikou navenek:
Výstava k dějinám ŽNO Č. Budějovice – (libreto a scénář
Podlešák)
Památník obětí z pochodu smrti v Rejštejně – iniciace a podíl na
realizaci (Jiřička, Podlešák)
Dny židovské kultury Strakonice, Písek, Volyně, Čkyně -
odborné vedení exkurze ( Podlešák, Bromová).
- Získání izraelského státního příslušníka pro věc obnovy synagogy-
(Podlešák, Jiřička).
- Publikační činnost se židovskou tématikou (Podlešák).
- Vyjednávání s OÚ Čkyně o finanční podporu pro vydání publikace
o Synagoze (Bromová, Janoušek)
- Pořízení razítka Společnosti a zajištění firmy k vedení
účetnictví Společnosti (Bromová, Silovský).


2) Roční účetní uzávěrka

Výčet finančních transakcí a doklad o účetní uzávěrce za rok 2005:

• Seznam účtů u banky:
- počáteční a konečný stav na účtech za období (aktiva; úvěr.)
a výpis o pohybu na účtech (Bromová, Silovský).
- uzavření smlouvy o vedení účetnictví společnosti s externí účetní
firmou (Bromová, Silovský).
• Výčet příjmů a vydání podle akcí:
- doklady o příjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
veřejnost (Bromová, Knotek).
- doklady o přijatých darech (Bromová, Podlešák).
• Předložení účetní uzávěrky za rok 2005:
- doklad o účetní uzávěrce od účetní firmy (Silovský, Bromová).


Vimperk:
3. 4. 2006
SPOLEČNOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ČKYNI o. p. s.Správní rada:
schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.

Dozorčí rada:
přezkoumá roční účetní uzávěrku společnosti.
nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.


1)Výroční zpráva

Výčet aktivit za rok 2006

• Schůze Společnosti:
- zápisy ze schůzí – pořizoval (Jiřička).

• Výčet aktivit:

I: Vydání publikace Jan Podlešák SYNAGOGA VE ČKYNI
Základní údaje:
Vydala Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni
Autor, odborná a jazyková korekce: Jan Podlešák
Technická redakce: Josef Jiřička
Finanční zabezpečení:dary a příspěvky: Jindra Bromová
Tisk: ing.Josef Černý, Tiskárna FOP, Černá v Pošumaví
Náklad: 1,500 výtisků
Cena za náklad: 61 000,-Kč
Cena za kus:50 Kč, prodejní cena 60 Kč
Židovská obec v Praze, Obec Čkyně, Město Vimperk, firma
Seaquest-Loeffler Čkyně, ing.Anatoli Jagilajev
Určeno k propagaci obnovy synagogy ve Čkyni.
II. Podání žádostí grantových programů např. do Nadace
Židovského muzea (Bromová).
Uspořádání akcí pro veřejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
- Aktivity členů společnosti ve prospěch akcí s židovskou
tematikou navenek:
Dny židovské kultury Strakonice, Písek, Volyně, Čkyně -
odborné vedení exkurze ( Podlešák, Bromová).
- Publikační činnost se židovskou tématikou (Podlešák).
- Vyjednávání s OÚ Čkyně o finanční podporu pro vydání publikace
o Synagoze (Bromová, Janoušek)
2) Roční účetní uzávěrka

Výčet finančních transakcí a doklad o účetní uzávěrce za rok 2006:

• Seznam účtů u banky:
- počáteční a konečný stav na účtech za období (aktiva; úvěr.)
a výpis o pohybu na účtech (Bromová, Silovský).
- uzavření smlouvy o vedení účetnictví společnosti s externí účetní
firmou (Bromová, Silovský).
• Výčet příjmů a vydání podle akcí:
- doklady o příjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
veřejnost (Bromová, Knotek).
- doklady o přijatých darech (Bromová, Podlešák).
• Předložení účetní uzávěrky za rok 2006:
- doklad o účetní uzávěrce od účetní firmy (Silovský, Bromová).


SPOLEČNOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ČKYNI o. p. s.


Správní rada:
schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.

Dozorčí rada:
přezkoumá roční účetní uzávěrku společnosti.
nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

1) Výroční zpráva

Výčet aktivit za rok 2007

• Schůze Společnosti:
- zápisy ze schůzí – pořizoval (Jiřička).

• Výčet aktivit:
- vynaloženo úsilí k podání žádosti o IOP evropských fondů:
Jednání se synagogami a neziskovkami jihočeského kraje
o vytvoření sítě kontaktů a celoroční spolupráci.
Uspořádání akcí pro veřejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
- Aktivity členů společnosti ve prospěch akcí s židovskou
tematikou navenek:
Symposium výtvarného umění inspirovaném synagogou a
židovskými památkami kraje. Stálá expozice děl.
Dny židovské kultury Strakonice, Písek, Volyně, Čkyně -
odborné vedení exkurze ( Podlešák, Bromová).
- Publikační činnost se židovskou tématikou (Podlešák).
2) Roční účetní uzávěrka

Výčet finančních transakcí a doklad o účetní uzávěrce za rok 2007:
• Seznam účtů u banky:
- počáteční a konečný stav na účtech za období (aktiva; úvěr.)
a výpis o pohybu na účtech (Bromová, Silovský).
- uzavření smlouvy o vedení účetnictví společnosti s externí účetní
firmou (Bromová, Silovský).
• Výčet příjmů a vydání podle akcí:
- doklady o příjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
veřejnost (Bromová, Knotek).
- doklady o přijatých darech (Bromová, Podlešák).
• Předložení účetní uzávěrky za rok 2007:
- doklad o účetní uzávěrce od účetní firmy Kalaš/Vimperk
(Silovský, Bromová).
SPOLEČNOST PRO OBNOVU SYNAGOGY VE ČKYNI o. p. s.


Správní rada:
schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.

Dozorčí rada:
přezkoumá roční účetní uzávěrku společnosti.
nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

1) Výroční zpráva

Výčet aktivit za rok 2008

• Schůze Společnosti:
- zápisy ze schůzí – pořizoval (Jiřička,Bromová).

• Výčet aktivit:

- Podaná žádost o Grant na záchranu architektonického dědictví - Ministerstvo kultury České republiky:
Mnohá jednání se všemi, kdo mají vliv na rozhodnutí o udělení grantu. Vynaloženo nesmírně času a úsilí o získání podpory,nejen co se týče senátora a hejtmana, ale i přímo na ministerstvu, jde o náš třetí pokus. (Podlešák,Bromová)

Několikerá jednání se zástupci synagog v Písku a Praze o vytvoření velkého celku s větší možností uspět v získávání prostředků, jednání o celoroční spolupráci.(Bromová)

Oslava 180. narozenin synagogy.
V sobotu 17. příjezd hostů z USA - pan Alex Woodl a jeho neteř Rebbeca Woodl, Přijetí hostů na OÚ. Židovská odpolední bohoslužba (po 140 letech) vedená kantorem M. Forštem. Koncert členů Pražské filharmonie pp. Viktor Bytchek a Michael Foršt.
V neděli 18. května projev PhDr. J.Podlešáka o historii čkyňské židovské komunity a její synagogy. Předání daru na obnovu synagogy a projev, také poděkování – p. Alex Woodl. Poděkování dosavadním dárcům a podporovatelům synagogy – PhDr J. Podlešák. Vzpomínka na duše a přečtení jmen obětí na židovském hřbitově.
Uspořádání akcí pro veřejnost v synagoze (výstavy, koncert)
(Bromová, Knotek)
Aktivity členů společnosti ve prospěch akcí s židovskou
tematikou navenek:
- Jihočeské židovské dny (koncert v synagoze)
(Bromová,Knotek)
- Publikační činnost se židovskou tématikou (Podlešák).2) Příprava roční účetní uzávěrky

Výčet finančních transakcí za rok 2008:

Seznam účtů u banky:
- počáteční a konečný stav na účtech za období (aktiva; úvěr.)
a výpis o pohybu na účtech (Bromová).
Výčet příjmů a vydání podle akcí:
- doklady o příjmech a vydáních z akcí konaných v synagoze pro
veřejnost (Bromová).
- doklady o přijatých darech (Bromová, Podlešák).

3) Závěrečné usnesení

Slavnosti, uspořádané v květnu tohoto roku k výročí synagogy, měly velký ohlas jak mezi veřejností zde, tak díky tisku a internetu i v mnohem širším záběru. Napomohly také významně, stejně jako publikace vydaná Společností již dříve, k získání podpory na všech zainteresovaných místech, podpory, důležité pro dokončení oprav synagogy a její otevření pro veřejnost. Byla úspěšně podána žádost o grant. Bohužel, situace na politické scéně by mohla celé naše úsilí zhatit. Je tedy nezbytné opět získávat nové politiky a ještě zvýšit snahu o další možnosti finanční podpory v místě.


Zapsala J.Bromová
Čkyně 5.12.2008
Dopisy:
25.04.2005
  Tento dopis psal Američan, jehož praprapředci pocházeli ze Čkyně. Po dlouhém úsilí (na požádání můžeme promítnou videokazetu Hledání kořenů) shromáždil dostatek materiálů a vydal se z Ameriky do Čkyně:
 
  Vrátil jsem se nedávno z velmi zajímavé cesty do České republiky, kde jsem v jižních a západních Čechách objevoval posloupnost a kořeny předků mé rodiny.
 
  Cestoval jsem s filmovou produkční společností, kterou najalo Ellis Island Museum, aby natočila krátké dokumentární filmy o hlavních etnických skupinách, které imigrovaly do Ameriky. Můj výzkumný pracovník, Julius Muller z Prahy, jehož mnoho z Vás dobře zná, pro nás připravil setkání s několika velmi zajímavými lidmi a sestavil aranžmá pro filmování v pražském archivu.
 
  Achab Haidler se k nám připojil v obci Čkyně v jižních Čechách, aby přetlumočil nápisy na náhrobcích na čkyňském židovském hřbitově.
 
  Také jsme se setkali a hovořili se starší paní, ktará si pamatovala na den, kdy byli čkyňští Židé deportováni, a ještě si vzpomněla na všechna jména těch rodin.
...celý článek