Rok 2014 - 30.3. slavnostní dokončení projektu: Duben - otevřeno o víkendech. Květen - otvíráme! 

Rok 2013 - Interiéry, expozice, Tóra. 5.10. pak velkolepé Zasvěcení synagogy!

Rok 2012 - Koncem roku kolaudace! Je hotovo, synagoga je připravena pro interiéry. 

Rok 2011 je startem přeshraničního projektu Krajina spojuje - Synagoga Čkyně - Zámek Wolfstein, Freyung. Získáváme 9 milionů korun, obec se zavazuje v průběhu tří let dostát podílu 1 milion korun (!)

2011 Je dokončena restaurace nádherné fresky v hlavním sále.  

Rok 2010 - ženská galerie je v havarijním stavu - všechny trámy je třeba vyměnit, vyrobit nové podlahy.

Rok 2009 - vítězství - po tolika letech pokusů jsme konečně zařazeni do grantového programu ZAD - Záchrana architektonického dědictví. Spolu s podporou kraje a obecního úřadu získáváme přes 1000 000,- korun, dokončujeme okna, dveře a vnitřní prostory, přípojku vody.

Rok 2008 - výročí 180 let synagogy. Jakoby k narozeninám se dary náhle množí: 100 000 korun pan Josef Zelenka! Tomuto neuvěřitelnému člověku děkujeme s velkou úklonou! 10 000 dolarů pan Alex Woodl z USA! Alex poslal peníze, jakmile dostal dědictví po svých předcích. Pak osobně přijel poděkovat. Slavnost viz 180. výročí.
Navíc se přidává ministerstvo kultury se slibem - musíme to dokončit! A navíc i hejtman p. Zahradník se osobně zaručil za další peníze z kraje! Tak držme si palce...

Všem dalším malým přispěvovatelům ze srdce děkujeme!

Rok 2007 dával velkou šanci v rámci tzv. IOP - Evropských fondů, značné úsilí opět vyšlo naprázdno.

Během roku 2006 jsme se snažili dostat do plánů ministerstva kultury marně, ani další snahy nebyly naplněny. 

Příspěvek krajského odboru kultury byl v roce 2003 celých 30 tisíc korun, pomoc firmy Löffler nás zachránila - 70 000 korun. V roce 2004 a 2005 přispěla firma Löffler shodně 30 tisíci korunami a umožnila tak dosáhnout na finanční dotaci jihoč. kraje ve výši 250 000 korun. Za celkovou sumu 360 000 korun pak byla zasazena okna v obou modlitebnách.V roce 2006 nám stále ještě chybí doplatit 50 000 korun za nová okna. Podařilo se však konečně vydat publikaci Dr. Podlešáka SYNAGOGA VE ČKYNI. Velmi pěkná a cenná publikace slouží k šíření povědomí, ale dává i možnost pomoci podle svých možností. Za jakýkoli finanční příspěvek vám bude publikace, případně více kusů, zaslána na vaši adresu, či předána při prohlídce synagogy, kterou vám rádi poskytneme.Kontaktní adresa: Jindra Bromová
Záhoříčko 15
384 81 Čkyně
Telefon: 388 423 172
Mobil: 723 674 546

Bankovní spojení: GE Capital Bank a.s.
č.ú.: 104403744 / 0600