Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni u Vimperka byla založena koncem roku 1990, kdy se začalo uvažovat o další budoucnosti chátrající budovy. Bývalí majitelé ji roku 1988 prodali Jednotě Vimperk a od té doby zůstala opuštěna. Z prostředků bývalého krajského referátu kultury se nám podařilo vykoupit ji od Jednoty do majetku obce Čkyně. V následujících letech byl Pražskou židovskou obcí financován projekt obnovy a okresní referát kultury podpořil přípravné práce, vybourání pozdějších pater a příček, uvedení oken do původních klasicistních oblouků, byla vyrobena i nová okna. Firma ovšem nedostála svých závazků, pro další léta jsme se spojili s firmou Tekton Volyně a pokračovalo se s celkovou obnovou střechy.

  Díky Střešnímu fondu byla tato dokončena roku 1999. Od té doby jsme se marně obraceli na okres, fond záchrany památek tou dobou již podporoval jen památky hrozící zřícením. Každoročními koncerty v bývalé zimní modlitebně upozorňujeme na to, že v jihočeském kraji stojí klasicistní synagoga z roku 1828, jedinečná tím, že vesnických synagog se dochovalo jen pár a žádnou již nelze uvést do původního stavu.

  Navíc prostý styl venkovských zedníků se odrazil ve výzdobě pro synagogu jinde nepoužívaných prvků - zobrazení božího oka na průčelí a figurální malba na iluzívním oltáři hlavní modlitebny. Obě modlitebny mají vynikající akustiku, budova sama nabízí výběr možností pro kulturní využití. Žádná podobná není v nejširším okolí, pohraniční oblast Šumavy mnoho kulturních příležitostí neposkytuje. Navíc na synagogu navazuje židovský hřbitov, který se stal, díky našemu členu PhDr Podlešákovi, jedním z nejhezčích a nejlépe udržovaných v republice. Součástí je pietní síň, věnovaná občanům židovského původu ze Čkyně a okolí, kteří zahynuli po okupaci území nacisty.

  Okres přispívá každoročně minimální částkou, velké poděkování patří panu Loefflerovi, jehož továrna leží vedle našeho městečka. Díky jemu jsme mohli pokračovat alespoň obnovou původního stropu, jižního průčelí a zlepšením celkového zabezpečení objektu.
  Osudy poslední židovské rodiny z Vlachova Březí - Poslední kapitola - stáhněte ZDE