Pozdrav Jeníkovi Podlešákovi
10.08.2014
Tato prosba je ur?ena Vám všem, kdo znáte, ?i jste se znali s dr. Janem Podlešákem. Leží na LDN ve Volyni s druhým atakem mrtvice. Nem?že mluvit a je nap?l nehybný. Našt?stí prognóza slibuje návrat do stavu alespo? blízkého tomu po prvním ataku, ovšem vyžádá si to dost ?asu. Do té doby musí trávit dny koukáním do stropu a z okna,  nem?že ješt? ani pln? ?íst. Moc ho ovšem pot?ší, napíšete-li mu pozdrav na pohlednici, a ujistíte ho, že na? myslíte, a že vše bude zase dobré. Zde je adresa: .Nemocnice Volyn? s.r.o.
Husova 401, 387 01 Volyn? Moc d?kuji!