Výstava Pavla Nozara
25.04.2005
 V m?sících lednu až b?eznu roku 2001 prob?hla v národním památníku Terezín výstava spisovatele, básníka a fotografa, synovce Ji?ího Mahena a Vladislava Van?ury, našeho ?lena Pavla Nozara. V roce 2002 po celé léto zdobily jeho fotografie synagog a židovských h?bitov? jižních ?ech Vl?kovu v?ž ve Vimperku.
  V roce 2003 hostilo výstavu Muzeum Pootaví ve Strakonicích, 1. srpna roku 2003 Pavel Nozar zem?el.
  Celé léto roku 2004 jste se za ním p?esto mohli podívat do jeho milovaných Prachatic - do M?stské knihovny. V roce 2005 je to op?t ?kyn? a synagoga, kde se jeho fotografie uplat?ují na výstav? Historie ?kyn? ve fotografii. Jste srde?n? zváni!